Προγεννητικός έλεγχος: Ραιβοποδία (στρεβλοποδία)

Προγεννητικός έλεγχος: Ραιβοποδία (στρεβλοποδία)

Ραιβοποδία είναι η στροφή του πέλματος προς τα έσω και κάτω. Εμφανίζεται στο ένα πόδι σε 1 στις 1000 και στα δύο πόδια σε 1 στις 2000 κυήσεις.
Πιθανότητα εμφάνισης αν το έχει ένας γονέας: 1 στις 30 και αν το έχουν και οι δύο γονείς: 1 στις 3. Αν το έχει ένας αδερφός: 1 στις 33 και αν το έχει ένας γονιός και ένας αδερφός: 1 στις 4.
Πιο συχνό στα αγόρια και στην πρώτη κύηση.
Η αιτιολογία είναι συνήθως άγνωστη. Ιδιοπαθής στο 80% ή πολυπαραγοντική αιτιολογία (περιβαλλοντικοί, αγγειακοί, γενετικοί παράγοντες, θέση μωρού) και δευτεροπαθής στο 20% (άπω αρθρογρύπωση, μηνιγγομυελοκήλη).
Σχετιζόμενες ανωμαλίες: Σε πάνω από 50% των περιπτώσεων είναι μεμονωμένη. Σε τυχόν χρωμοσωμικές ανωμαλίες είναι συχνή σε Τρισωμίες 18 και 13. Συχνή σε ελαττωμένο αμνιακό υγρό, ανωμαλίες εγκεφάλου, σκελετικές και νευρομυϊκές διαταραχές. Πάνω από 250 γενετικά σύνδρομα έχουν την ραιβοποδία σαν ένα από τα συμπτώματα.

Στο άνωθεν βίντεο, παρουσιάζουμε τα σχετικά με την κατάσταση καθώς και δύο περιστατικά που διαγνώσαμε στο Ιατρείο. Το ένα διαγνώστηκε στις 12 εβδομάδες κύησης και το άλλο στις 16 εβδομάδες. Σε έμπειρα χέρια και με τον κατάλληλο εξοπλισμό, είναι εφικτή η διάγνωση πριν τη γέννηση. Έτσι, οι γονείς έχουν τον χρόνο να ενημερωθούν κατάλληλα, να προχωρήσουν σε περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις και να λάβουν τις αποφάσεις τους.
Θεραπευτικά, τις περισσότερες φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί με καλά αποτελέσματα η μέθοδος Ponseti και σπανιότερα να χρειαστούν εκτεταμένα χειρουργεία. Συνιστάται συμβουλευτική από παιδο- ορθοπεδικό που θα κατευθύνει το ζευγάρι κατάλληλα.