ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ

Αυτό το υπερηχογράφημα είναι μία από τις πολύ σημαντικές εξετάσεις της εγκυμοσύνης σας. Πραγματοποιείται από τις 19 μέχρι και τις 24 εβδομάδες (ιδανικά 20- 22 εβδομάδες κύησης). Πραγματοποιείται διακοιλιακά, αλλά στην περίπτωση που πρέπει να συμπληρωθεί με τη μέτρηση του μήκους του τραχήλου ή την αξιολόγηση της ακριβούς θέσης του πλακούντα, θα πρέπει η εξέταση να πραγματοποιηθεί διακολπικά.

Ποιοί είναι οι στόχοι του υπερηχογραφήματος β’ επιπέδου;

  • ο υπολογισμός της ανάπτυξης (βιομετρία) του εμβρύου.

Θα μετρηθούν οι διαστάσεις της κεφαλής, της κοιλίας και των μακρών οστών (μηριαίο και βραχιόνιο) και θα δοθεί μια εκτίμηση του βάρους του εμβρύου.

  • η λεπτομερής εξέταση της ανατομίας του εμβρύου.

Θα εξεταστούν διαδοχικά όλα τα συστήματα και όργανα του εμβρύου. Αναλυτικά, θα εξετασθούν η οστική πυκνότητα και το σχήμα του κρανίου, τα ημισφαίρια του εγκεφάλου, οι κοιλίες και η παρεγκεφαλίδα, οι φακοί των ματιών, η μύτη με τους ρώθωνες, η υπερώα, η κάτω γνάθος, η γλώσσα, τα χείλη, το αυτιά και το προφίλ του προσώπου, η κυρτότητα, το σχήμα, η οστική πυκνότητα της σπονδυλικής στήλης, ο αυχένας, ο θώρακας και οι πνεύμονες, το κοιλιακό τοίχωμα, το γαστρεντερικό σύστημα, οι νεφροί, η ουροδόχος κύστη, το σχήμα και η οστική πυκνότητα του βραχιονίου οστού, της κερκίδας, της ωλένης, του μηριαίου, της κνήμης και της περόνης, οι παλάμες, τα δάκτυλα και τα πέλματα.

  • η λεπτομερής εξέταση της ανατομίας της καρδιάς του εμβρύου.

Θα εξεταστούν η θέση, το μέγεθος και η γωνία της καρδιάς, οι τέσσερις κοιλότητες, το μεσοκοιλιακό και μεσοκολπικό διάφραγμα, τα μεγάλα αγγεία που συνδέονται με την καρδιά, το αορτικό τόξο.

  • η εξέταση των ελασσόνων δεικτών (soft markers) για χρωμοσωμικές ανωμαλίες και ο επανυπολογισμός της πιθανότητας εμφάνισης χρωμοσωμικών ανωμαλιών.

Οι ελάσσονες δείκτες που εξετάζονται είναι οι διαστάσεις των κοιλιών του εγκεφάλου, το ρινικό οστό, το πάχος της αυχενικής πτυχής, η πορεία της δεξιάς υποκλειδίου αρτηρίας, η παρουσία ενδοκαρδιακών ηχογενών εστιών, οι διαστάσεις των νεφρικών πυέλων, η ηχογένεια του εντέρου, το μήκος του μηριαίου οστού. Η ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων δεικτών δεν συνιστά από μόνη της πρόβλημα, αυξάνει όμως την πιθανότητα να πάσχει το έμβρυο από κάποια χρωμοσωμική ανωμαλία. Με τη χρήση ειδικού λογισμικού, θα αναπροσαρμόσουμε την πιθανότητα εμφάνισης χρωμοσωμικών ανωμαλιών, όπως είχε υπολογιστεί στο 1ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.

  • ο προσδιορισμός του φύλου του εμβρύου.

Αν το επιθυμείτε, μπορούμε να σας ενημερώσουμε για το φύλο του μωρού. Η ακρίβεια προσδιορισμού του φύλου ανέρχεται στο 99%.

  • ο προσδιορισμός της θέσης του πλακούντα και της ποσότητας αμνιακού υγρού.

Η εξέταση γίνεται για να διαπιστωθεί η φυσιολογική ποσότητα αμνιακού υγρού και να αποκλεισθεί η περίπτωση ο πλακούντας να έχει χαμηλή πρόσφυση (να είναι πολύ κοντά στον τράχηλο).

  • ο προσδιορισμός της πιθανότητας πρόωρου τοκετού.

Αν το επιθυμείτε, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε ένα κολπικό υπερηχογράφημα για να μετρήσουμε με ακρίβεια το μήκος του τραχήλου της μήτρας και να σας ενημερώσουμε για τις πιθανότητες που έχετε για πρόωρο τοκετό.

  • ο προσδιορισμός της πιθανότητας εμφάνισης προεκλαμψίας και περιορισμού της ενδομήτριας ανάπτυξης του εμβρύου.

Αυτό γίνεται με την εκτίμηση της ροής του αίματος από τις μητριαίες αρτηρίες (που τροφοδοτούν με αίμα τη μήτρα και τον πλακούντα) και θα ενημερωθείτε για τις πιθανότητες εμφάνισης αυτών των επιπλοκών της κύησης.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι με το υπερηχογράφημα β’ επιπέδου δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εντελώς την πιθανότητα κάποιας ανατομικής ανωμαλίας, αυτισμού ή άλλου γενετικού συνδρόμου. Το αναλυτικό υπερηχογράφημα β΄ επιπέδου έχει χαμηλή ευαισθησία ανίχνευσης χρωμοσωμικών ανωμαλιών, καθώς για παράδειγμα το 40% των παιδιών με σύνδρομο Down εμφανίζονται φυσιολογικά κατά την εξέταση αυτή. Ωστόσο, με έναν λεπτομερή έλεγχο και τη χρήση ειδικών τομών μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα ύπαρξης ανωμαλιών.

Εάν εντοπιστούν τυχόν ανωμαλίες, η σημασία των ευρημάτων θα συζητηθεί και οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να έχουν περαιτέρω παροχή συμβουλευτικής σχετικά με το θέμα που προέκυψε.

Mπορούμε επίσης να συζητήσουμε για την ανάγκη περαιτέρω εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένου του Μη Επεμβατικού Προγεννητικού Ελέγχου (NIPT) ή επεμβατικών εξετάσεων όπως η αμνιοπαρακέντηση.

ΚΛΕΙΣΤΕ ONLINE ΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ