ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: 3 στις 4 γυναίκες που κάνουν εξωσωματική θα αποκτήσουν μωρό μέσα στα επόμενα 5 χρόνια

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: 3 στις 4 γυναίκες που κάνουν εξωσωματική θα αποκτήσουν μωρό μέσα στα επόμενα 5 χρόνια

Στο πρόσφατο συνέδριο της ESHRE (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας) τον Ιούλιο του 2016 στο Ελσίνκι, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα μιας μεγάλης μελέτης από τη Δανία. Οι ερευνητές ήθελαν να μελετήσουν κατά πόσο γυναίκες που προσπαθούσαν με μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής τελικά κατάφερναν να αποκτήσουν μωράκι. Στην έρευνα μέτρησαν τόσο τις γυναίκες που το κατάφεραν αυτό με τη χρήση τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αλλά και αυτές που τελικά το πέτυχαν με αυτόματη (χωρίς παρέμβαση) σύλληψη. Στην έρευνα μετείχαν περίπου 20.000 γυναίκες που υποβλήθηκαν σε προγράμματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στη Δανία τα τελευταία χρόνια. Τα νέα είναι ελπιδοφόρα: Η πλειοψηφία αυτών των γυναικών (57%) απέκτησαν μωράκι μετά τις θεραπείες αλλά υπήρχε και ένα σημαντικό ποσοστό γυναικών (14%) που ενώ η θεραπείες δεν είχαν αποτέλεσμα, το κατάφεραν τελικά με φυσική σύλληψη! Συνολικά, τρεις στις τέσσερις γυναίκες (είτε με φυσικό τρόπο είτε με τη χρήση μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής) πέτυχαν να αποκτήσουν το μωράκι που επιθυμούσαν.

Η επιλογή στοιχείων από τη Δανία έχει σημασία γιατί σε αυτή τη χώρα υπάρχει οργανωμένη καταγραφή όλων των τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ακόμα και της σπερματέγχυσης) και των αποτελεσμάτων των θεραπειών.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα είναι εξίσου ενδιαφέροντα:

  • Μέσα στα πρώτα δύο χρόνια, 57% των γυναικών απέκτησαν μωρό.
  • Για όσες γυναίκες χρησιμοποίησαν την σπερματέγχυση σαν πρώτη μέθοδο, το ποσοστό επιτυχίας ήταν 34%
  • Για όσες γυναίκες χρησιμοποίησαν IVF (εξωσωματική) σαν πρώτη μέθοδο, το ποσοστό επιτυχίας ήταν 46%
  • Το ποσοστό γυναικών που απέκτησε μωρό ανέβηκε στο 65% μετά από τρία χρόνια προσπαθειών και πήγε στο 71% μετά από πέντε χρόνια.
  • Η σπερματέγχυση δεν φάνηκε χρήσιμη αν δεν υπήρχε αποτέλεσμα μέσα στα πρώτα δύο χρόνια. Πράγματι, στις γυναίκες που κατάφερναν να αποκτήσουν παιδί, μόνο οι μέθοδοι IVF ήταν χρήσιμες μετά τα δύο χρόνια.
  • Ποσοστό γυναικών 16,6% που ξεκίνησαν θεραπείες με σπερματέγχυση απέκτησαν παιδί όχι με τη βοήθεια κάποιας μεθόδου, αλλά με φυσική σύλληψη.

Σημαντικά είναι και τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με βάση την ηλικία της γυναίκας:

Στη διάρκεια της 5ετίας, το συνολικό ποσοστό γεννήσεων ήταν:

  • 80% για τις γυναίκες κάτω των 35 ετών
  • 60,5% για τις γυναίκες μεταξύ 35- 40 ετών
  • 26% για τις γυναίκες 40 ετών και άνω

Πολλές γυναίκες τα κατάφεραν και με φυσική σύλληψη. Αυτό όμως είναι πιο πιθανό στις γυναίκες κάτω των 35 ετών που ξεκινάνε προσπάθειες με σπερματέγχυση. Μια γυναίκα κάτω των 35 ετών έχει περίπου 2,5 φορές περισσότερες πιθανότητες από μία γυναίκα άνω των 35 ετών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν και ότι σε επιλεγμένες περιπτώσεις, η σπερματέγχυση μπορεί να επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η σπερματέγχυση συνήθως πραγματοποιείται με ήπια διέγερση των ωοθηκών ώστε να επιτύχουμε την παραγωγή ενός ώριμου ωοθυλακίου. Το σπέρμα που έχει καθαρισθεί και επιλεχθεί από το μικροβιολογικό εργαστήριο, τοποθετείται με λεπτό καθετήρα εντός της μήτρας. Σαν μέθοδος, είναι πιο φιλική προς τη γυναίκα και με σημαντικά μικρότερο κόστος σε σχέση με τις εξωσωματικές μεθόδους. Απευθύνεται συνήθως σε ζευγάρια που έχουν ανεξήγητη υπογονιμότητα, διαταραχές στην ωορρηξία ή ελαφρά διαταραχή της γονιμότητας του ανδρικού παράγοντα, περιπτώσεις με σχετικά καλή πρόγνωση. Πρέπει βεβαίως να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν είναι το ίδιο αποτελεσματική με τις μεθόδους εξωσωματικής: μόνο το 34% των ζευγαριών που ξεκινάνε με σπερματέγχυση το καταφέρνουν τελικά και ποσοστό 38% των ζευγαριών αναγκάζεται να καταφύγει σε κάποια άλλη μέθοδο εξωσωματικής. Παρόλα αυτά, η σπερματέγχυση είναι μια καλή, πρώτη προσέγγιση, στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας μιας και επιτυγχάνει υψηλότερα ποσοστά γονιμοποίησης, σε ζευγάρια χωρίς σοβαρά προβλήματα. Για τα πρώτα δύο χρόνια προσπαθειών μάλιστα, τα αποτελέσματα είναι ανώτερα της των μεθόδων εξωσωματικής. Αυτό συμβαίνει γιατί τα προβλήματα αυτών των ζευγαριών είναι συνήθως μικρότερα, άρα πάνε και καλύτερα. Για ποιο σοβαρές καταστάσεις, κάποια από τις μεθόδους εξωσωματικής είναι ανώτερη.

Για τα υπογόνιμα ζευγάρια, στο Ιατρείο παρέχουμε δυνατότητα συμβουλευτικής τους καθώς και διερεύνησης των προβλημάτων ώστε να τους κατευθύνουμε κατάλληλα. Επίσης, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε, στα ζευγάρια που θα το επιλέξουν, την πραγματοποίηση σπερματέγχυσης στο χώρο του Ιατρείου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση.

Ο σύνδεσμος για τη δημοσιευμένη έρευνα είναι >ΕΔΩ<