Πολύδυμες κυήσεις

Πολύδυμες κυήσεις

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε πληροφορίες για τις δίδυμες κυήσεις (διχοριονικές και μονοχοριονικές).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΔΥΜΗΣ ΔΙΧΟΡΙΟΝΙΚΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

Οι δίδυμες κυήσεις χωρίζονται ανάλογα με τον αριθμό των πλακούντων σε διχοριονικές (κάθε μωρό έχει τον δικό του πλακούντα) και μονοχοριονικές (υπάρχει μόνο ένας, κοινός για τα δύο έμβρυα πλακούντας). Ανάλογα με τον αριθμό των σάκων, χωρίζονται σε διαμνιοτικές (κάθε μωρό βρίσκεται στο δικό του σάκο) και μονοαμνιοτικές (και τα δύο έμβρυα βρίσκονται μαζί σε ένα σάκο).

Ακολουθεί ένα συνοπτικό ημερολόγιο των σημαντικότερων επισκέψεων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μαζί με το σκοπό κάθε επίσκεψης. Το ημερολόγιο αφορά σε δίδυμη, διχοριονική- διαμνιοτική (με δύο πλακούντες και δύο σάκους), φυσιολογικά εξελισσόμενη κύηση. Στις περιπτώσεις που έχουμε δίδυμη κύηση συνιστούμε προγραμματισμένη καισαρική τομή στις 39 εβδομάδες.

Εξυπακούεται ότι αυτό το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε γυναίκας και της εγκυμοσύνης της.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΚΟΠΟΣ
4η- 5η Τέστ εγκυμοσύνης θετικό Προγραμματισμός, λήψη ιατρικού ιστορικού
5η- 7η Υπερηχογράφημα αρχόμενης κύησης Διαπίστωση βιωσιμότητας εμβρύου, αποκλεισμός εξωμήτριας κύησης, εξακρίβωση χοριονικότητας
  Αρχικές εξετάσεις Γενική αίματος, Ουρία, Κρεατινίνη, Ηλεκτρολύτες, Εξετάσεις λειτουργίας του ήπατος και του θυροειδή αδένα, Έλεγχος ούρων, Ομάδα αίματος ΑΒΟ και Ρέζους, Αντισώματα αίματος, Έλεγχος για θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική αναιμία, Έλεγχος για HIV, ηπατίτιδα Β και C, Έλεγχος για σύφιλλη, τοξοπλάσμωση,κυτταρομεγαλοϊό, Τεστ Παπ (εαν δεν έχει γίνει προηγουμένως), Αρτηριακή πίεση, Βάρος σώματος
11η- 14η Υπερηχογράφημα 1ου τριμήνου Αυχενική διαφάνεια, υπολογισμός πιθανότητας χρωμοσωμικών ανωμαλιών, έλεγχος ανατομίας εμβρύου, καθορισμός πιθανής ημερομηνίας τοκετού, πρόβλεψη φύλου (αν εφικτό), πρόβλεψη προεκλαμψίας και πρόωρου τοκετού, επιβεβαίωση χοριονικότητας, εξέταση μήκους τραχήλου για πρόβλεψη πρόωρου τοκετού
20η- 22η Υπερηχογράφημα β’ επιπέδου Λεπτομερής εξέταση της ανατομίας του εμβρύου, εξέταση ανατομίας καρδιάς, καθορισμός φύλου, έλεγχος θέσης πλακούντα, εξέταση Doppler μητριαίων αρτηριών για πρόβλεψη προεκλαμψίας, εξέταση μήκους τραχήλου για πρόβλεψη πρόωρου τοκετού
  Έλεγχος εγκυμοσύνης Βάρος, Αρτηριακή πίεση, κινητικότητα εμβρύου, εξετάσεις αίματος και ούρων
24η Υπερηχογράφημα ανάπτυξης Έλεγχος καμπύλων ανάπτυξης εμβρύου, ποσότητας αμνιακού υγρού, ανατομίας εμβρύου
  Έλεγχος εγκυμοσύνης Βάρος, Αρτηριακή πίεση, κινητικότητα εμβρύου, εξετάσεις αίματος και ούρων
28η Υπερηχογράφημα ανάπτυξης Έλεγχος καμπύλων ανάπτυξης εμβρύου, ποσότητας αμνιακού υγρού, ανατομίας εμβρύου
  Έλεγχος εγκυμοσύνης Βάρος, Αρτηριακή πίεση, κινητικότητα εμβρύου, εξετάσεις αίματος και ούρων
  Καμπύλη σακχάρου Έλεγχος για σακχαρώδη διαβήτη κύησης
32η Υπερηχογράφημα 3ου τριμήνου Έλεγχος καμπύλων ανάπτυξης εμβρύου, ποσότητας αμνιακού υγρού, ανατομίας εμβρύου, έλεγχος Dopplers εμβρύου
  Έλεγχος εγκυμοσύνης Βάρος, Αρτηριακή πίεση, κινητικότητα εμβρύου, εξετάσεις αίματος και ούρων
36η Υπερηχογράφημα ανάπτυξης Έλεγχος καμπύλων ανάπτυξης εμβρύου, ποσότητας αμνιακού υγρού
  Έλεγχος εγκυμοσύνης Βάρος, Αρτηριακή πίεση, κινητικότητα εμβρύου, εξετάσεις αίματος και ούρων
38η Έλεγχος εγκυμοσύνης NST, Βάρος, Αρτηριακή πίεση, κινητικότητα εμβρύου, εξετάσεις αίματος και ούρων

Στις δίδυμες εγκυμοσύνες υπάρχει αυξημένη πιθανότητα πρόωρου τοκετού (περίπου 10% πιθανότητα για τοκετό πριν τις 32 εβδομάδες) και ελλιπούς ανάπτυξης του εμβρύου σε τουλάχιστον ένα από τα μωρά (περίπου 10%).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΔΥΜΗΣ ΜΟΝΟΧΟΡΙΟΝΙΚΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

Οι δίδυμες κυήσεις χωρίζονται ανάλογα με τον αριθμό των πλακούντων σε διχοριονικές (κάθε μωρό έχει τον δικό του πλακούντα) και μονοχοριονικές (υπάρχει μόνο ένας, κοινός για τα δύο έμβρυα πλακούντας). Ανάλογα με τον αριθμό των σάκων, χωρίζονται σε διαμνιοτικές (κάθε μωρό βρίσκεται στο δικό του σάκο) και μονοαμνιοτικές (και τα δύο έμβρυα βρίσκονται μαζί σε ένα σάκο).

Ακολουθεί ένα συνοπτικό ημερολόγιο των σημαντικότερων επισκέψεων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μαζί με το σκοπό κάθε επίσκεψης. Το ημερολόγιο αφορά σε δίδυμη, μονοχοριονική- διαμνιοτική (με ένα πλακούνα και δύο σάκους), φυσιολογικά εξελισσόμενη κύηση. Στις περιπτώσεις που έχουμε δίδυμη μονοχοριονική- διαμνιοτική κύηση συνιστούμε προγραμματισμένη καισαρική τομή στις 35- 36 εβδομάδες.

Εξυπακούεται ότι αυτό το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε γυναίκας και της εγκυμοσύνης της.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΚΟΠΟΣ
4η- 5η Τέστ εγκυμοσύνης θετικό Προγραμματισμός, λήψη ιατρικού ιστορικού
5η- 7η Υπερηχογράφημα αρχόμενης κύησης Διαπίστωση βιωσιμότητας εμβρύου, αποκλεισμός εξωμήτριας κύησης, εξακρίβωση χοριονικότητας
  Αρχικές εξετάσεις Γενική αίματος, Ουρία, Κρεατινίνη, Ηλεκτρολύτες, Εξετάσεις λειτουργίας του ήπατος και του θυροειδή αδένα, Έλεγχος ούρων, Ομάδα αίματος ΑΒΟ και Ρέζους, Αντισώματα αίματος, Έλεγχος για θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική αναιμία, Έλεγχος για HIV, ηπατίτιδα Β και C, Έλεγχος για σύφιλλη, τοξοπλάσμωση,κυτταρομεγαλοϊό, Τεστ Παπ (εαν δεν έχει γίνει προηγουμένως), Αρτηριακή πίεση, Βάρος σώματος
11η- 14η Υπερηχογράφημα 1ου τριμήνου Αυχενική διαφάνεια, υπολογισμός πιθανότητας χρωμοσωμικών ανωμαλιών, έλεγχος ανατομίας εμβρύου, καθορισμός πιθανής ημερομηνίας τοκετού, πρόβλεψη φύλου (αν εφικτό), πρόβλεψη προεκλαμψίας και πρόωρου τοκετού, επιβεβαίωση χοριονικότητας, εξέταση μήκους τραχήλου για πρόβλεψη πρόωρου τοκετού
16η Υπερηχογράφημα ανάπτυξης Έλεγχος καμπύλων ανάπτυξης εμβρύου, ποσότητας αμνιακού υγρού, σημείων TTTS
18η Υπερηχογράφημα ανάπτυξης Έλεγχος καμπύλων ανάπτυξης εμβρύου, ποσότητας αμνιακού υγρού, σημείων TTTS
20η- 22η Υπερηχογράφημα β’ επιπέδου Λεπτομερής εξέταση της ανατομίας του εμβρύου, εξέταση ανατομίας καρδιάς, καθορισμός φύλου, έλεγχος θέσης πλακούντα, εξέταση Doppler μητριαίων αρτηριών για πρόβλεψη προεκλαμψίας, εξέταση μήκους τραχήλου για πρόβλεψη πρόωρου τοκετού, έλεγχος σημείων TTTS
  Έλεγχος εγκυμοσύνης Βάρος, Αρτηριακή πίεση, κινητικότητα εμβρύου, εξετάσεις αίματος και ούρων
24η Υπερηχογράφημα ανάπτυξης Έλεγχος καμπύλων ανάπτυξης εμβρύου, ποσότητας αμνιακού υγρού, ανατομίας εμβρύου, έλεγχος σημείων TTTS
  Έλεγχος εγκυμοσύνης Βάρος, Αρτηριακή πίεση, κινητικότητα εμβρύου, εξετάσεις αίματος και ούρων
26η Υπερηχογράφημα ανάπτυξης Έλεγχος καμπύλων ανάπτυξης εμβρύου, ποσότητας αμνιακού υγρού, σημείων TTTS
28η Υπερηχογράφημα ανάπτυξης Έλεγχος καμπύλων ανάπτυξης εμβρύου, ποσότητας αμνιακού υγρού, ανατομίας εμβρύου, σημείων TTTS
  Έλεγχος εγκυμοσύνης Βάρος, Αρτηριακή πίεση, κινητικότητα εμβρύου, εξετάσεις αίματος και ούρων
  Καμπύλη σακχάρου Έλεγχος για σακχαρώδη διαβήτη κύησης
30η Υπερηχογράφημα ανάπτυξης Έλεγχος καμπύλων ανάπτυξης εμβρύου, ποσότητας αμνιακού υγρού, σημείων TTTS
32η Υπερηχογράφημα 3ου τριμήνου Έλεγχος καμπύλων ανάπτυξης εμβρύου, ποσότητας αμνιακού υγρού, ανατομίας εμβρύου, έλεγχος Dopplers εμβρύου, σημείων TTTS
  Έλεγχος εγκυμοσύνης Βάρος, Αρτηριακή πίεση, κινητικότητα εμβρύου, εξετάσεις αίματος και ούρων
34η Υπερηχογράφημα ανάπτυξης Έλεγχος καμπύλων ανάπτυξης εμβρύου, ποσότητας αμνιακού υγρού, σημείων TTTS

Στα μονοχοριονικά δίδυμα υπάρχει υψηλή πιθανότητα (περίπου 15%, ή 1 στα 6) ανάπτυξης σοβαρού συνδρόμου μετάγγισης από δίδυμο σε δίδυμο (TTTS) ή επιλεκτικού ενδομήτριου περιορισμού της ανάπτυξης (sFGR). Θα παρακολουθούμε την κατάσταση με τακτικά υπερηχογραφήματα στις 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32 και 34 εβδομάδες και θα επιδιώξουμε γέννηση στις 35-36 weeks. Εαν υπάρχουν ενδείξεις σοβαρού TTTS ή sFGR θα πρέπει να συζητήσουμε την ανάγκη για πιο εξειδικευμένη αντιμετώπιση και να καταστρώσουμε το πλάνο αυτής. Στις δίδυμες εγκυμοσύνες υπάρχει αυξημένη πιθανότητα πρόωρου τοκετού (περίπου 10% πιθανότητα για τοκετό πριν τις 32 εβδομάδες).