Υπερηχογράφημα Dopplers εμβρύου

Υπερηχογράφημα Dopplers εμβρύου

Αυτό το υπερηχογράφημα είναι μία από τις σημαντικές εξετάσεις της εγκυμοσύνης σας. Πραγματοποιείται συνήθως από τις 28 μέχρι και τις 36 εβδομάδες (ιδανικά στις 32 εβδομάδες κύησης), εκτός αν συντρέχουν λόγοι πραγματοποίησής του σε άλλη χρονική στιγμή. Συνήθως πραγματοποιείται σε συνδυασμό με το υπερηχογράφημα ανάπτυξης. Πραγματοποιείται διακοιλιακά.

Ποιοι είναι οι στόχοι του υπερηχογραφήματος Dopplers του εμβρύου;

  • εκτίμηση των αιματικών ροών σε συγκεκριμένα αγγεία.

Έχει διαπιστωθεί επιστημονικά ότι εξετάζοντας την αιματική ροή σε συγκεκριμένα αγγεία του εμβρύου, μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την κατάσταση οξυγόνωσης και ευεξίας του. Τα αγγεία που εξετάζονται είναι οι ομφαλικές αρτηρίες, η μέση εγκεφαλική αρτηρία και ο φλεβώδης πόρος. Ορισμένες φορές, ενδείκνυται να εξεταστεί και η ροή του αίματος στις μητριαίες αρτηρίες της μητέρας.

  • εξαγωγή συμπερασμάτων για το “καλώς έχειν” του εμβρύου.

Ο ομφάλιος λώρος συνδέει τον πλακούντα με το έμβρυο και του προμηθεύει το απαραίτητο οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξή του. Φυσιολογική ροή του αίματος στις ομφαλικές αρτηρίες δείχνει ότι αυτή η διαδικασία δεν έχει διαταραχθεί.

Διάφορες καταστάσεις μπορούν να διαταράξουν αυτή τη φυσιολογική λειτουργία. Σε αυτή την περίπτωση, διαπιστώνεται από την εξέταση ότι υπάρχει μια διαταραχή στη φυσιολογική ροή στις ομφαλικές αρτηρίες του εμβρύου που μπορεί να κυμαίνεται σε σοβαρότητα.

Αν διαπιστωθεί μη φυσιολογική ροή αίματος στην ομφαλική αρτηρία, θα ελέγξουμε τη ροή στη μέση εγκεφαλική αρτηρία του εμβρύου γιατί έρευνες έχουν δείξει ότι η ροή σε αυτό το αγγείο διαταράσσεται σε δεύτερο χρόνο, μετά την ομφαλική αρτηρία. Τυχόν διαταραχή της ροής στη μέση εγκεφαλική αρτηρία σημαίνει ότι το έμβρυο προσπαθεί να προσαρμοστεί σε συνθήκες σχετικής έλλειψης οξυγόνου. Αν όμως είναι φυσιολογική, αυτό ενδεχομένως σημαίνει ότι επί του παρόντος, το έμβρυο αντιρροπεί την κατάσταση.

Το τρίτο αγγείο που εξετάζουμε ονομάζεται φλεβώδης πόρος και βρίσκεται στο συκώτι του μωρού. Θεωρείται ότι διαταραχές τις ροής του αίματος σε αυτό το αγγείο έπονται των δύο παραπάνω. Αν λοιπόν διαπιστωθεί διαταραχή της ροής και σε αυτό το αγγείο, τότε αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση είναι πια πολύ σοβαρή.

Τα παραπάνω, αποτελούν μια απλά διατυπωμένη προσέγγιση για περιγραφικούς λόγους. Σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώνονται εξαιρέσεις αλλά ο γενικός κανόνας δεν αλλάζει. Επίσης, είναι παρόμοια, αλλά λίγο διαφορετική, η ερμηνεία των ευρημάτων σε δίδυμες κυήσεις που μοιράζονται τον ίδιο πλακούντα (μονοχοριακές).

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν άλλοι παράγοντες που πρέπει να συνυπολογιστούν όπως η ηλικία κύησης, το εκτιμώμενο βάρος του εμβρύου, η ποσότητα του αμνιακού υγρού κλπ. Για αυτό το λόγο, το υπερηχογράφημα Dopplers συνήθως συνδυάζεται με το υπερηχογράφημα ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση, μετά το υπερηχογράφημα θα ακολουθήσει εκτεταμένη συζήτηση με το ζευγάρι για τα ευρήματα και το νόημα τους, ώστε όλα να είναι απολύτως κατανοητά.


ΚΛΕΙΣΤΕ ONLINE ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ DOPPLERS