ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Από 26/11/2015, ο Ιατρός είναι συμβεβλημένος με το Ταμείο Στρατιωτικών, παρέχοντας τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περίθαλψης των ασφαλισμένων στον Στρατό Ξηράς, Αεροπορίας, Ναυτικού και στο Λιμενικό Σώμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Από 26/11/2015, ο Ιατρός είναι συμβεβλημένος με το Ταμείο Στρατιωτικών, παρέχοντας τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περίθαλψης των ασφαλισμένων στον Στρατό Ξηράς, Αεροπορίας, Ναυτικού και στο Λιμενικό Σώμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.